Slideshow

slider

ckict_white_logo

Klaster w liczbach

Klaster ICT
> 800
Pracowników i podwykonawców

Klaster ICT
> 30 tys
Obsługiwanych klientów

Klaster ICT
> 80 mln
Przychodów

Klaster ICT
350
Lat na rynku

 

O nas

Klaster to grupa przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, powiązanych branżowo i geograficznie, konkurujących i współpracujących ze sobą dla dobra wszystkich członków oraz klientów.

Centralny Klaster ICT powstał z inicjatywy świętokrzyskich przedsiębiorców,a wsparcia udzieliły mu instytucje wspierające biznes:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Naszą misją jest zgromadzenie w jednym miejscu specjalistów z różnych dziedzin ICT, potrafiących skutecznie spełniać większość potrzeb jakie określa nam rynek.

Wprowadzamy innowacyjne podejście do organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami –  CROUDSOURCING.

Potencjalni klienci oraz partnerzy mogą oczekiwać od nas kompleksowej obsługi, doświadczonych specjalistów oraz najwyższej jakości usług.

Naszymi członkami są przede wszystkim przedsiębiorcy działający w branży ICT oraz branżach uzupełniających.

 Członkowie170x170__arr
170x170__wseipm
170x170__scitt
170x170__wirtuale
170x170__uti
170x170__dotbook
170x170__mansourcing
170x170__trustee
170x170__infonetax
170x170__kwark
170x170__planetpr
170x170__designum
170x170__arcop
170x170__dimax-design
170x170__interactiveagency
170x170__weblive
170x170__mjkr
170x170__xblue
170x170__businesshorizon
170x170__fundacja_cel
170x170__mancomplex
170x170__ixxl
170x170__zeto
170x170__wshkielce
170x170__albit
170x170__altar
170x170__camnet
170x170__linacti
170x170__mcdsoft
170x170__catwalk
170x170__cosurfing_net
170x170__infostar
170x170__upstrakt
170x170__nettelekom
170x170__globmar

 

 

 

Partnerzy
wsh
wseipnm
scitt
klasterit
faar
bkit

Kompetencje


 

Klienci

 

kpt
microsl
pzu
swiet
tpsa
zus
best
bigram
candy
centrum onkologii
jelfa
JuraPark

Portfolio

All
Dołącz do nas

Zachęcamy firmy i instytucję do uczestnictwa w Centralnym Klastrze ICT.

CO ROBIMY W RAMACH KLASTRA ?

o  Wymiana wiedzy / know-how (rynek, konkurencja, klienci, innowacje, technologie)

o  Wsparcie ekspertów z organizacji i uczelni

o  Wymiana zasobów

o  Zwiększanie produktywności

o  Poszerzanie zakresu sprzedaży naszych usług i towarów

o  Wzajemne polecanie się (Networking)

o  Kupowanie od siebie usług i towarów

o  Uczestniczenie w projektach finansowanych z UE

 

W JAKI SPOSÓB OSIĄGAMY EFEKTY ?

o   Cykliczne spotkania – bliskie relacje

o   Dobra komunikacja

o   Zdolność do współpracy

o   Wspólne zaangażowanie

o   Elastyczne podejście

o   Otwartość

o   Myślenie – PRACUJEMY RAZEM

o   Chęci i mobilizacja

o   Myślenie długookresowe

CO REALIZUJEMY W RAMACH PROJEKTÓW UE ?

o  Spotkania i szukanie rozwiązań

o  Szkolenia

o  Przeprowadzanie analiz rynku i konkurencji

o  Opracowywanie strategii marketingowych i biznesowych

o  Wyjazdy krajowe, zagraniczne  (Targi, Konferencje, Spotkania biznesowe)

o  Organizacja konferencji i spotkań dla potencjalnych Klientów

o  Tworzenie wspólnej marki i jej promowanie

o  Tworzenie szeregu materiałów reklamowych i promocyjnych

o  Promowanie naszych firm z wykorzystaniem klastra

o  Tworzenie wspólnej oferty sprzedażowej

o  Zwiększanie zaufania do nas / do poszczególnych firm

o  Łatwiejszy dostęp do pracowników i specjalistów

o  Pozyskiwanie kapitału (VC, UE)

o  Inwestycje typu Venture Capital

o  Rozwijanie infrastruktury (urządzenia i wyposażenie, nieruchomości)

o  Tworzenie narzędzi internetowych i oprogramowania

o  Zatrudnienie pracowników

W celu przystąpienia do Klastra należy wypełnić, podpisać oraz przekazać w oryginale następujące dokumenty:
word iko pdf iko  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (w 2 egzemplarzach)
word iko pdf iko  OŚWIADCZENIE dotyczące delegowanego przedstawiciela Członka Klastra
wykrzyknik iko Powyższe dokumenty muszą być podpisane przez osobę do tego upoważnioną.
Dodatkowo uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie wersji elektronicznej:
word iko pdf iko  PROFIL Uczestnika Klastra
Do wglądu przekazujemy także aktualne dokumenty Centralnego Klastra ICT:
pdf iko  UMOWA KLASTRA – tekst ujednolicony, stanowiący Statut Klastra
pdf iko  REGULAMIN Centralnego Klastra ICT wraz załącznikami
download  Pobierz logo klastra

Kontakt

Jesteś zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas.